LAMKIN
価格
LAM01 クロスラインスリム 黒・桃 800
LAM02 クロスラインラバー 黒・白 800
LAM03 クロスラインライト 850
LAM04 クロスラインミッド 黒・青 1000
LAM05 クロスラインコード 黒・白 1250
LAM06 クロスラインエース 緑・赤/黒・赤 900
LAM07 RELエース 黒/橙/青/赤/水色 950
LAM08 RELエース スリム 桃/紫 950
LAM09 トレーニンググリップ 1250
LAM10 ラップテック 黒・白/黒・青 750
LAM11 クロスラインジュニア 750
LAM12 Utx CORD 黒/赤/青 1250
LAM13 Z5 黒/青/赤 1350
LAM14 クロスラインパター 黒・白 1200
LAM15 ジャンボパター 1500
LAM16 パドルパター 950
LAM17 パドルコードパター 1150
LAM18 Utxメガパドルパター 緑・黄/青 1950
LAM19 SINKパターラウンド11 緑・青/橙・黄 1850
LAM20 SINKパターラウンド13 緑・青 2050
LAM21 SINK HD PADDLEパター 黒・白/青・白/橙・白 1850
LAM22 SINK HD PADDLE PLUSパタ 黒・白/青・白/橙・白 2050
LAM23 SINK HD15"PADDLEパター 黒・白/青・白/橙・白 2600
LAM24 FLAT CAT SLIMパター 緑・白 2600
LAM25 FLAT CAT SVELTEパター 緑・白 2600
LAM26 FLAT CAT STANDARDパター 緑・白 2600
LAM27 FLAT CAT FATパター 緑・白 2600
LAM28 FLAT CAT BIG BOYパター 緑・白 2600
LAM29 FLAT CAT Solution SVELTEパター 黒・緑 5100
LAM30 FLAT CAT Solution STANDARDパター 黒・緑 5100
LAM31 FLAT CAT Solution FATパター 黒・緑 5100
LAM32 FLAT CAT Solution BIG BOYパター 黒・緑 5100